Esselman: ‘Verkeerd signaal op verkeerd moment’

Het gezamenlijke congres van de Europese honkbalbond CEB en de Europese softbalbond ESF leverde half februari twee Nederlandse voorzitters op. Jan Esselman voor de CEB en André van Overbeek voor de ESF. De keuze voor de Nederlandse bestuurders leidde tot forse kritieken bij de Italaanse bond FIBS. “De druiven zijn zuur bij de Italianen. En ik heb daar ook nog wel een beetje begrip voor”, laat André van Overbeek weten.

Dat de twee Nederlanders zaterdag 16 februari in het Sloveense Bled werden gekozen als voorzitters van de Europese bonden, was misschien niet eens verrassend. Dat dit tot gevolg had dat de Italiaanse bestuurders zich uit Europa terugtrokken daarentegen wel. In een verklaring na afloop van het congres legden de betrokkenen vanuit Italië de schuld neer bij de Nederlandse honk- en softbalbond KNBSB, die tegen de afspraken in campagne zou hebben gevoerd voor de herverkiezing van Van Overbeek. Dit terwijl de Italianen met Totoni Sanna een opvolger in gedachten hadden. Van Overbeek begrijpt de kritiek. “Ze hadden immers een afspraak met honkbalvertegenwoordigers uit Nederland en zoals het al jaren gaat, moest de druk op de andere federaties de rest doen.”

Toch benadrukt Van Overbeek, die in verband met zijn functie als zittende voorzitter reglementair geen voordracht van de KNBSB nodig had, dat er nooit een Nederlandse lobby is geweest voor zijn herverkiezing. Integendeel zelfs. “Nadat ik in december vorig jaar mijn nominatie aan het bestuur van de KNBSB had toegelicht, heeft de KNBSB gezegd mij niet actief te steunen, maar wel actief te gaan werken aan de nominatie van Esselman”, aldus Van Overbeek. “Dit was voor mij voldoende omdat ik zelf al een lobby-team samen had gesteld, die voor mij zou gaan werken.” In zijn eigen lobby werd Van Overbeek ondersteund door Ami Baran uit IsraËl, Gabriel Waage uit Tsjechië en de Nederlander André Prins, die speciaal voor deze reden als vertegenwoordiger van de Tsjechische bond was ingeschreven.

Geen campagne

Ook de kersverse CEB-voorzitter Jan Esselman kan bevestigen dat de KNBSB geen afspraken heeft verbroken. “In de aanloop naar de verkiezingen in Bled is veel overleg geweest met de FIBS en ook de andere Europese bonden. Het standpunt van de KNBSB is geweest dat er uitdrukkelijke voorkeur was om de voorzitter van de CEB te leveren. Het was bekend dat de Nederlandse ESF-voorzitter André van Overbeek de wens had voor een tweede termijn. Hiervoor kon en heeft hij zichzelf kandidaat gesteld. Volgens afspraak is er door de KNBSB geen campagne gevoerd voor hem.”

Van Overbeek en Miller presenteerden al in 2010 een overeenkomst voor verdere samenwerking.

Van Overbeek en Miller presenteerden al in 2010 een overeenkomst voor verdere samenwerking.
Foto: © CEB

Van Overbeek is van mening dat de keuze voor hem in plaats voor de Italiaan Totoni Sanna een logisch gevolg is van de ontwikkelingen binnen het Europese softbal. “De dominantie van de Italianen in de CEB is misschien nog wel aanwezig, maar binnen de ESF is dit toch wel aan het veranderen. Uitspraken van diverse federaties dat er misschien wel een deal gemaakt kan zijn tussen Italië en Nederland, maar dat ze zelf wel uitmaken welke richting de ESF uitgaat de komende periode van vier jaar, brachten mij voor het congres al op de stemmen van vijftien federaties. Met een totaal van rond de dertig federaties aanwezig ging de lobby tijdens het congres dus op een aantal stemmen meer. Uiteindelijk kwamen we voorafgaand aan het congres uit op 18 voor en 12 tegen.” De uiteindelijke geheime stemming kwam uit op 17 voor, 11 tegen en 2 onthoudingen. Daarmee werd een Nederlandse stem op Van Overbeek al niet meer van belang.

Verkeerd moment

De keuze voor Van Overbeek leidde er in die middag in Bled toe dat Max Fochi zijn kandidatuur voor het vice-voorzitterschap introk. Esselman: “Dat de FIBS heeft besloten om zich uit de CEB en ESF terug te trekken, is naar mijn mening een verkeerd signaal op het verkeerde moment. Juist nu de voorzitter van de FIBS en de IBAF, Riccardo Fraccari, momenteel alles in het werk stelt om samen met softbal terugkeer op de Olympische Spelen te bewerkstelligen. Ik betreur dan ook ten zeerste het terugtrekken van Fochi als eerste vice-voorzitter. Samenwerking van de twee sterkste bonden, Nederland en Italië, is een noodzaak in Europa. Het ziet er nu naar uit dat dit op korte termijn niet zal gaan lukken.”

Juist het onbtreken van steun voor het gezamenlijk optrekken van honkbal en softbal wordt Van Overbeek verweten door de Italiaanse bestuurders. Ten onrechte volgens de Nederlandse softbalpreses. “Ik kan niet begrijpen dat de Italaanse bond naar buiten brengt dat ik tegen een samengaan ben van honkbal en softbal”, laat Van Overbeek dan ook weten. “Al in 2005, als bestuurslid van de KNBSB, heb ik een rapport geschreven aan de ISF tegen het splitsen van honkbal en softbal in nationale federaties. Vanaf 2010 heb ik met Martin Miller, de toenmalige voorzitter van de CEB, gesprekken gevoerd om tot een nauwere samenwerking tussen honk- en softbal te komen. Dit resulteerde in een getekende overeenkomst tussen CEB en ESF op het CEB-congres in 2010 in Brussel, waar beide confederaties een verregaande samenwerking zijn aangegaan.” Dit leidde er uiteindelijk toe dat in Bled voor het eerst de congressen van de CEB en de ESF gezamenlijk werden gehouden. “Ik ben een groot voorstander van het samen optrekken met honkbal, heb dit ook altijd uitgedragen en zal dit de komende jaren ook doen. Vreemd is dat de Italiaanse vertegenwoordiger in het voormalige ESF-bestuur op de hoogte was en is van mijn voorkeur.”

Klap

De verdere samenwerking tussen de Europese honkbalbond en de Europese softbalbond is nu een uitdaging geworden, die de Nederlanders Esselman en Van Overbeek in Europa samen zullen moeten oppakken. Van Overbeek: “Nederland heeft  gewild of ongewild voorzitters gekregen in de CEB en ESF. Het is tijd om daar gebruik van te maken en de komende jaren het ontwikkelen van onze sporten krachtig aan te pakken. Helaas zal het nog wel even duren voor de Italianen daaraan hun medewerking gaan geven. Daar is de klap te hard voor aangekomen.”

Deel dit bericht: Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page