Toekomst in hoofdklasse AdoLakers onzeker

Het is onzeker of AdoLakers komende maand van start gaat tijdens het nieuwe hoofdklasseseizoen. de Haagse club houdt maandag 17 maart een extra Algemene Ledenvergadering, waarin een besluit wordt genomen over de toekomst van tophonkbal bij AdoLakers. “Wij zijn van mening dat het niet haalbaar is’, licht bestuurslid Brigitte van der Meer de situatie toe.

Vorig seizoen werd onder leiding van hoofdcoach Dave Daniëls door AdoLakers nog maar ternauwernood behoud in de hoofdklasse afgedwongen. Eenvoudig heeft AdoLakers het de afgelopen jaren echter nooit gehad. Na afloop van het seizoen hoopte de club door middel van een nieuw op te richten Stichting AdoLakers Haaglanden Honkbal nieuw leven te blazen in het tophonkbal in Den Haag.

Vooralsnog heeft dit niet het gewenste effect opgeleverd. Voor de start van het nieuwe seizoen heeft de club niet de benodigde financiën rond kunnen krijgen om met het eerste honkbalteam uit te komen in de hoofdklasse. Het bestuur wordt vooral geconfronteerd met uitblijvende sponsorinkomsten. “Een jaar kun je dat nog wel opvangen, maar twee jaar niet”, legt bestuurslid Van der Meer uit. “Topsport kost geld. En als dat niet binnenkomt via sponsoring, dan moet de vereniging dat bekostigen. Maar dat lukt nu ook niet meer.”

Struikelblok

Om die reden heeft het driekoppige bestuur unaniem moeten concluderen dat het er geen toekomst meer zit in topsport honkbal bij de vereniging. Of AdoLakers komende maand alsnog van start kan gaan voor het nieuwe hoofdklasseseizoen, ligt nu in handen van de leden. Zij krijgen maandag 17 maart tijdens een extra Algemene Ledenvergadering de laatste stem hierin. Dit moet uiteindelijk leiden tot een definitief besluit. Van der Meer: “Wij vinden dat het niet meer kan. Het gaat hier ook om het behoud van de vereniging.” Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering wil het bestuur aan de leden vragen in hoeverre zij als vereniging de kosten voor tophonkbal willen opvangen. Bijvoorbeeld door contributieverhoging.

De nog altijd niet opgerichte stichting is er de afgelopen periode eveneens niet in geslaagd voldoende geld voor AdoLakers binnen te halen. Iets waar het bestuur vorig jaar al geen heil meer in zag. “Als de plannen voor de stichting er vorig jaar niet waren gekomen, hadden we sowieso al moeten stoppen”, vertelt Van der Meer. “Er was geen zicht meer op haalbaarheid van nog een jaar tophonkbal in Den Haag.” Volgens de stichting in oprichting is het voornaamste struikelblok nu een meningsverschil met het bestuur over de betaling van bondsgelden. Het bestuur wilde hierover duidelijkheid hebben voor 1 februari, terwijl de stichting het financiële plaatje pas voor aanvang van het seizoen dacht rond te mogen hebben. Inmiddels heeft de stichting alle financiële stukken overgedragen aan de gemeente. Die heeft vervolgens een financieel adviseur ingehuurd om de documenten te bekijken. Volgens de stichting moet daaruit blijken dat de bondskosten ruimschoots kunnen worden betaald.

Financieel risico

Foto: © Rob Jelsma

Foto: © Rob Jelsma

AdoLakers-voorzitter Bas Contant is echter een stuk minder positief gestemd over die financiële situatie. “Wij zijn sinds september met een aantal mensen in gesprek geweest om topsport te behouden bij AdoLakers. Maar wij hebben al heel snel geconstateerd dat de financiële situatie zodanig is dat wij alleen breedtesport kunnen bedrijven, maar dat voor topsport substantieel meer geld nodig is”, aldus Contant. “Voor ons als vereniging is het van belang dat wij geen financieel risico lopen. Wij zijn als bestuur nu tot de slotsom gekomen dat het niet verantwoord is om topsport te continueren zonder financiële garantstelling.”

De problemen in Den Haag zijn niet nieuw. Van der Meer: “Twee jaar geleden is ADO natuurlijk samengegaan met Losdun Lakers. Toen ging het financieel al niet goed met de club. Nu gaat het minder slecht. Maar je moet nog wel steeds een goede begroting hebben, anders heeft de vereniging geen bestaansrecht.” Ook is de situatie uitvoerig besproken met de KNBSB. “De bond is al vanaf vorig jaar augustus meer dan op de hoogte van de huidige situatie”, beaamt Contant. “Tegen beter weten in heeft Ado al vele jaren lang met dit vraagstuk gelopen. Willen wij de club overeind houden, dan moet onze focus leggen op het gezond houden van de club en de leden bieden waarvoor zij ook contributie betalen. Topsport is er voor de breedtesport en niet andersom. Dat je als topsportvereniging een podium kan bieden voor talenten om vanuit de breedtesport door te groeien is één, maar dat houdt niet op bij niet hebben van een topsportteam binnen je eigen vereniging. In Nederland zijn meer dan genoeg andere verenigingen waar dat kan.”

Vrijgeven

Reacties vanuit het hoofdklasseteam heeft Van der Meer nog niet ontvangen. “De nog op te richten stichting heeft ons nadrukkelijk gevraagd niet te praten met de spelers en coaches. Omdat zij de spelers hebben gehaald, willen zij zelf het contact met de groep onderhouden.”  Contant: “Wij hebben de stichting in oprichting gemeld dat wij per direct alle bij ons aangemelde spelers en stafleden vrijgeven, die zijn aangemeld als topsportlid. Tenzij de leden zelf aangegeven dat zij binnen een ander team in de vereniging verder willen gaan.”

“Het is zeer betreurenswaardig dat wij tot deze conclusie hebben moeten komen, maar ik denk dat dit het enige juiste en verantwoorde besluit is geweest wat hebben kunnen nemen”, aldus Contant.

Deel dit bericht: Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page