AdoLakers uit de hoofdklasse

AdoLakers keert niet terug in de hoofdklasse. Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van gisteravond hebben de leden de eerste aanzet gegeven tot het opheffen van de Haagse vereniging. Inmiddels is de honk- en softbalbond KNBSB en het bondsbestuur ingelicht over het terugtrekken van AdoLakers uit de hoofdklasse.

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering was ingelast in verband met de financiële situatie bij AdoLakers, een reden waardoor vorig jaar deelname van AdoLakers aan de hoofdklasse al in gevaar kwam. Toen stemden de leden nog voor behoud van Topsport. Maar doordat de club uit Den Haag de afgelopen maanden ook nog te maken kreeg met een sterke ledendaling bij de teams in de breedtesport, werd de situatie een stuk minder rooskleurig.

Gisteravond kregen de leden de kans om zich uit te spreken over de toekomst van AdoLakers. Tijdens die bijeenkomst in het clubhuis stemde een meerderheid van de aanwezige leden voor het opheffen van AdoLakers. Hoewel de opkomst hoog was, was echter niet de benodigde driekwart van het aantal leden aanwezig om het besluit volgens de statuten geldig te laten verklaren.

Hoofdklasse

Begint maart volgt een tweede bijeenkomst. Dan is alleen de meerderheid van de aanwezigen voldoende voor een statutair geldig ontbindingsbesluit. De verwachting is dat tijdens die ledenvergadering de ontbinding van de club dan ook een feit is. Vooruitlopend op de uitkomst tijdens die Bijzonder Algemene Ledenvergadering is door het bestuur al besloten om het eerste honkbalteam terug te trekken voor deelname aan de hoofdklasse. De overige zeven teams zijn gisteravond tijdens het hoofdklasse-overleg over dit besluit al ingelicht. Inmiddels zijn ook de KNBSB en het bondsbestuur op de hoogte gebracht van het besluit van AdoLakers.

Met het verdwijnen van AdoLakers verliest het Nederlands honkbal, na Sparta/Feyenoord in 2012, opnieuw een club met een grote geschiedenis. De Haagse vereniging werd opgericht in 1948 en boekte diverse successen. De belangrijksten waren de landstitel in 1992 en de Europese clubtitel in 1993.

Deel dit bericht: Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page